Bán hàng: 06503.555.118 - 0989.690.346
vanloibdp@gmail.com

--- BÁO GIÁ ---

COMET -  CADIVI - PARAGON - SCHNEIDER -  KHÁC OMRON


 
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG AKT VIỆT NAM
BÁO GIÁ ÁP DỤNG (2016)
           
STT Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Màu sắc Số lượng
thùng
Đơn giá
1 AKT-L14-3W/E AKT-LED NẤM QP05014 3W (E27)  Trắng 100 29,000
AKT-L14-3Y/E AKT-LED NẤM QP05014 3W (E27)  Vàng 100 29,000
AKT-L14-5W/E AKT-LED NẤM QP05014 5W (E27)  Trắng 60 38,000
AKT-L14-5Y/E AKT-LED NẤM QP05014/ 5W (E27) Vàng 60 38,000
AKT-L14-8W/E AKT-LED NẤM QP05014/ 8W (E27)  Trắng 60 53,000
AKT-L14-8Y/E AKT-LED NẤM QP05014/ 8W (E27)   Vàng 60 53,000
2 AKT- L14-12W/E AKT-LED Nấm 12W (E27) Trắng 40 78,000
AKT-L14-18W/E AKT-LED Nấm 18W (E27) Trắng 30 133,000
AKT-L14-24W/E AKT-LED Nấm 24W (E27) Trắng 15 196,000
AKT-L14-36W/E AKT-LED Nấm 36W (E27) Trắng 10 223,000
AKT-L14-36Y/E AKT-LED Nấm 36W (E27) Vàng 10 223,000
AKT-L14-65W/E AKT-LED Nấm 65W (E27-E40) Trắng 10 380,000
3 AKT-L14-3W/E AKT-LED NẤM QP05027 3W  Trắng 100 38,000
AKT-L27-3Y/E AKT-LED NẤM QP05027 3W  Vàng 100 38,000
AKT-L27-5W/E AKT-LED NẤM QP05027 5W (E27)  Trắng 100 48,000
AKT-L27-5Y/E AKT-LED NẤM QP05027 5W (E27)  Vàng 100 48,000
AKT-L27-7W/E AKT-LED NẤM QP05027 7W (E27)  Trắng 50 70,000
AKT-L27-7Y/E AKT-LED NẤM QP05027 7W (E27)  Vàng 50 70,000
AKT-L27-9W/E AKT-LED NẤM QP05027 9W (E27)  Trắng 50 80,000
AKT-L27-9Y/E AKT-LED NẤM QP05027 9W (E27)  Vàng 50 80,000
4 AKT-E3WA AKT- LED KHẨN CẤP GC-ZFZD-E3WD-3   20 174,000
5 AKT-12LRE-K2 AKT- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-12LRE 3W-3-K2 ( CHỮ EXIT )   20 145,000
6 AKT-12LRE-E2 AKT- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-12LRE 3W-3-E2 ( HAI MŨI TÊN )   20 145,000
7 AKT-12LRE AKT- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-12LRE 3W-3-A1 ( MỘT MŨI TÊN )   20 145,000
8 CTK-4IB2GB011 CTK- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-I2LRE 3W-3( MỘT MŨI TÊN ĐI LÊN )   20 121,000
9 CTK-4IB2GB012 CTK- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-I2LRE 3W-3( MỘT MŨI TÊN ĐI XUỐNG)   20 121,000
10 CTK-4IB2GB013 CTK- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-12LRE 3W-3 (HAI MŨI TÊN HƯỚNG VÀO TRONG)   20 121,000
11 CTK-4IB2GB014 CTK- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-12LRE 3W-3 (MŨI TÊN HƯỚNG LÊN CẦU THANG)   20 121,000
12 CTK-4IB2GB015 CTK- LED CHỈ DẪN EXIT HAI MẶT GC-BLZD-12LRE 3W-3 (MŨI TÊN HƯỚNG XUỐNG CẦU THANG)   20 121,000
13 AKT-LT5-16W/12-16 AKT-LED T5 -12-16Y/ 16W ÁNH SÁNG TRẮNG TRONG (BỘ)   25 259,000
AKT-LT5-16Y/12-16 AKT-LED T5 -12-16Y/ 16W ÁNH SÁNG VÀNG (BỘ)   25 259,000
AKT-LT5-8W/06-08 A.K.T-LED T5 - 0.6-8Y/ 8W ÁNH SÁNG TRẮNG ĐỤC (BỘ )   25 166,000
14 AKT-LT8-9W/B BỘ ĐÈN LED T8 9W ÁNH SÁNG TRẮNG   25 189,000
AKT-LT8-9Y/B BỘ ĐÈN LED T8 9W ÁNH SÁNG VÀNG   25 189,000
AKT-LT8-18W/B BỘ ĐÈN LED T8 18W ÁNH SÁNG TRẮNG   25 292,000
AKT-LT8-18Y/B BỘ ĐÈN LED T8 18W ÁNH SÁNG VÀNG   25 292,000
15 AKT-LT8-9W/06-09 AKT-LED T8 -06-09T/ 9W ÁNH SÁNG TRẮNG TRONG  (BÓNG)   25 121,000
AKT-LT8-18W/12-18 AKT-LED T8 -12-18T/ 18W ÁNH SÁNG TRẮNG SỮA (BÓNG)   25 162,000
16 AKT-LED T8 -06-09A AKT-LED T8 -06-09A/ 9W SL A/S TRẮNG ĐỤC THỦY TINH HAI LỚP (BÓNG)   25 110,000
AKT-LED T8 -12-18A AKT-LED T8 -12-18A/ 18W SL A/S TRẮNG ĐỤC THỦY TINH HAI LỚP   (BÓNG)   25 121,000
17 AKT-LT8Z1-9W/MANG AKT- LED T8-0.6M MÁNG ĐÈN/9W   30 32,000
AKT-LT8Z1-18W/MANG AKT- LED T8-1.2M MÁNG ĐÈN/18W   30 36,000
18 1 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-2*28W(2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   20 78,840
19 2 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-28W(1 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   20 63,000
20 3 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-2*28W(2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   16 69,750
21 4 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-28W(1 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   16 53,550
22 5 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-28W(1 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   16 48,150
23 6 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-28W(1 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   9 86,850
24 7 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN-2x28W(1 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   6 152,550
25 8 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN/A06-140LA-40W(LOẠI ANH)(CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   12 75,150
26 9 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN/A22-240LA-2x40W(CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   5 97,200
27 10 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN/A07-240LA-2x40W(LOẠI NHẬT BẢN)(2 CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   5 103,000
28 11 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN/A05-240LA-2x40W(LOẠI NHẬT BẢN)(2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   5 98,000
29 12 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN/A07-240DZ-2x40W(JAPANESE TYPE)(2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   5 129,000
30 13 A.K.T-T5 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN-3x14W(3 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   2 277,000
31 14 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN/-B04-320GM-3x20W(3 CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   2 300,000
32 15 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN NỎI/-B04-320YI/MZ-3x20W(3 CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   2 302,000
33 16 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN/-B04-320YI/E-3x20W(2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   2 283,500
34 17 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN-3x20W(3 CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   2 253,000
35 18 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN-3x20W(3 CHẤN LƯU ĐIỆN CƠ)   2 188,500
36 19 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN-3x20W(MICRO ALUMINUM BOX)(3 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   2 216,000
37 20 SOLAR-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN-3x36W(3 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   2 289,800
38 21 A.K.T-T8 MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN3x20W(2 CHẤN LƯU ĐIỆN TỬ)   2 247,500
39 AKT-TH03001-5W A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN  5W (Phi 90) Trắng 30 99,000
AKT-TH03001-5Y A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN  5W (Phi 90) Vàng 30 99,000
AKT-TH03001-7W A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN  7W (Phi 90) Trắng 50 132,000
AKT-TH03001-7Y A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN 7W (Phi 90) Vàng 50 132,000
AKT-TH03001-9W A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN 9W (Phi 110 ) Trắng 30 143,000
AKT-TH03001-9Y A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN 9W (Phi 110 ) Vàng 30 143,000
AKT-TH03001-12W A.K.T-TH03001 - ĐÈN LON ÂM TRẦN 12W(Phi 110) Trắng 30 198,000
40 GC-TG0.5-30W PLT GOODCOM-LEDTGD038 ĐÈN LED PHA  30W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Trắng 10 242,000
GC-TG0.5-30Y PLT GOODCOM-LEDTGD026 ĐÈN LED PHA 30W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Vàng 10 242,000
GC-TG0.5-50W PLT GOODCOM-LEDTGD041 ĐÈN LED PHA 50W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Trắng 10 270,600
GC-TG0.5-50Y PLT GOODCOM-LEDTGD029 ĐÈN LED PHA 50W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Vàng 10 270,600
GC-TG0.5-70W PLT GOODCOM-LEDTGD044 ĐÈN LED PHA 70W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Trắng 5 440,000
GC-TG0.5-70Y PLT GOODCOM-LEDTGD032 ĐÈN LED PHA 70W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Vàng 5 440,000
GC-TG0.5-100WPLT GOODCOM-LEDTGD035 ĐÈN LED PHA 100W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Trắng 5 462,000
GC-TG0.5-100Y PLT GOODCOM-LEDTGD035 ĐÈN LED PHA 100W(LOẠI NHỰA, MÀU ĐEN, 0.5W) Vàng 5 462,000
41 AKT- TG1- 30W PLT A.K.T -LEDTGD 124- ĐÈN LED PHA 30W (LOẠI NHỰA, 1W) Trắng 10 396,000
AKT- TG1- 30Y PLT A.K.T -LEDTGD 124- ĐÈN LED PHA 30W (LOẠI NHỰA, 1W) Vàng 10 396,000
AKT- TG1- 50W PLT A.K.T -LEDTGD 127- ĐÈN LED PHA 50W (LOẠI NHỰA, 1W) Trắng 10 523,600
AKT- TG1- 50Y PLT A.K.T -LEDTGD 127- ĐÈN LED PHA 50W (LOẠI NHỰA, 1W) Vàng 10 523,600
AKT- TG1- 70W PLT A.K.T -LEDTGD 124- ĐÈN LED PHA 70W (LOẠI NHỰA, 1W) Trắng 5 1,050,000
AKT- TG1- 70Y PLT A.K.T -LEDTGD 124- ĐÈN LED PHA 70W (LOẠI NHỰA, 1W) Vàng 5 1,050,000
AKT- TG1- 100W PLT A.K.T -LEDTGD 127- ĐÈN LED PHA 100W (LOẠI NHỰA, 1W) Trắng 5 1,318,000
AKT- TG1- 100Y PLT A.K.T -LEDTGD 127- ĐÈN LED PHA 100W (LOẠI NHỰA, 1W) Vàng 5 1,318,000
42 AKT- TG0.75-10W A.K.T-LEDTGD12001- ĐÈN LED PHA 10W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 30 197,000
AKT- TG0.75-10Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA 10W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 30 197,000
AKT- TG0.75- 10B A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  10W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xang dương 30 251,000
AKT- TG0.75- 10G A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA 10W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh lá 30 251,000
AKT- TG0.75- 10RGB A.K.T-LEDTGD12001- ĐÈN 10W( LOẠI DÀY, 0.75W) Đổi màu 30 355,000
43 AKT- TG0.75-20W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  20W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 12 329,000
AKT- TG0.75-20Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  20W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 12 329,000
AKT- TG0.75- 20B A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  20W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh dương 12 407,000
AKT- TG0.75- 20G A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  20W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh lá 12 407,000
AKT- TG0.75- 20RGB A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN PHA  20W( LOẠI DÀY, 0.75W) Đổi màu 12 562,000
44 AKT- TG0.75- 30W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA 30W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 12 487,000
AKT- TG0.75-30Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  30W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 12 487,000
AKT- TG0.75- 30B A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  30W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh dương 12 539,000
AKT- TG0.75- 30G A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  30W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh lá 12 539,000
AKT- TG0.75- 30RGB A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN PHA  30W( LOẠI DÀY, 0.75W) Đổi màu 12 798,000
45 AKT- TG0.75- 50W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  50W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 8 609,000
AKT- TG0.75- 50Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  50W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 8 609,000
AKT- TG0.75- 50B A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  50W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh dương 8 738,000
AKT- TG0.75- 50G A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  50W( LOẠI DÀY, 0.75W) Xanh lá 8 738,000
AKT- TG0.75- 50RGB A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN PHA  50W( LOẠI DÀY, 0.75W) Đổi màu 8 1,137,000
46 AKT- TG0.75- 70W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA 70W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 4 1,050,000
AKT- TG0.75- 70Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  70W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 4 1,050,000
AKT- TG0.75- 100W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  100W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 4 1,450,000
AKT- TG0.75- 100Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  100W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 4 1,450,000
AKT- TG0.75- 150W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  150W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 1 3,100,000
AKT- TG0.75- 150Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  150W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 1 3,100,000
AKT- TG0.75- 200W A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  200W( LOẠI DÀY, 0.75W) Trắng 1 4,200,000
AKT- TG0.75- 200Y A.K.T-LEDTGD12001-ĐÈN LED PHA  200W( LOẠI DÀY, 0.75W) Vàng 1 4,200,000
  AKT-LEDYJTGD005 A.K.T PHA SẠC 10W Trắng 12 629,000
  AKT-LEDYJTGD006 A.K.T PHA SẠC 20W Trắng 6 849,000
47 AKT-LFL100W A.K.T ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 100W  Trắng 1 2,510,000
AKT-LFL150W A.K.T ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 150W  Trắng 1 3,833,000
AKT-LFL200W A.K.T ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 200W  Trắng 1 5,285,000
48 AKT- LEDGKD010 A.K.T ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 30W  Trắng 6 369,600
AKT- LEDGKD011 A.K.T ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 50W  Trắng 6 459,800
AKT- LEDGKD012 A.K.T ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP 70W  Trắng 6 613,800
49 AKT-PB001/6W-100 AKT-PB001-Φ100 LED ÂM TRẦN 6W  ( Phi 70 ) Trắng 40 145,000
AKT-PB001/12W-160 AKT-PB001-Φ160 LED ÂM TRẦN 12W ( Phi 125 ) Trắng 30 229,000
AKT-PB001/15W-200 AKT-PB001-Φ200 LED ÂM TRẦN 15W  ( Phi 160 ) Trắng 20 286,000
AKT-PB001/15Y-200 AKT-PB001-Φ200 LED ÂM TRẦN 15W  ( Phi 160 ) Vàng 20 286,000
50 AKT-PB002/6W-10 AKT-PB002-100100 LED ÂM TRẦN 6W ( Phi 70 ) Trắng 40 147,000
AKT-PB002/12W-16 AKT-PB002-160160 LED ÂM TRẦN 12W  ( Phi 125 ) Trắng 30 235,000
AKT-PB002/12Y-16 AKT-PB002-160160 LED ÂM TRẦN 12W  ( Phi 125 ) Vàng 30 235,000
AKT-PB002/15W-20 AKT-PB002-200200 LED ÂM TRẦN 15W   ( Phi 160 ) Trắng 20 303,000
AKT-PB002/15Y-20 AKT-PB002-200200 LED ÂM TRẦN 15W  ( Phi 160 ) Vàng 20 303,000
51 AKT-PB003/4W-105 AKT - PB003  LED TRÒN MỎNG 4W  ( Phi 90 ) Trắng 50 77,000
AKT-PB003/6W-122 AKT - PB003  LED TRÒN MỎNG 6W ( Phi 100 ) Trắng 40 99,000
AKT-PB003/6Y-122 AKT - PB003  LED TRÒN MỎNG 6W ( Phi 100 ) Vàng 40 99,000
AKT-PB003/9W-145 AKT - PB003  LED TRÒN MỎNG 9W ( Phi 130 ) Trắng 30 132,000
AKT-PB003/9Y-145 AKT - PB003  LED TRÒN MỎNG 9W ( Phi 130 ) Vàng 30 132,000
52 GC-PB003/3W-85 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 3W A/S    ( Phi 65 ) Trắng 50 62,000
GC-PB003/3Y-85 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 3W A/S    ( Phi 65 ) Vàng 50 62,000
GC-PB003/6W-122 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 6W    ( Phi 100 ) Trắng 40 78,000
GC-PB003/6Y-122 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 6W    ( Phi 100 ) Vàng 40 78,000
GC-PB003/9W-145 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 9W    ( Phi 130 ) Trắng 30 100,000
GC-PB003/9Y-145 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 9W    ( Phi 130 ) Vàng 30 100,000
53 GC-PB003/12W-172 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 12W   ( Phi 150 ) Trắng 30 122,000
GC-PB003/12Y-172 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 12W   ( Phi 150 ) Vàng 30 122,000
GC-PB003/18W-222 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 18W    ( Phi 200 ) Trắng 20 154,000
GC-PB003/18Y-222 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 18W    ( Phi 200 ) Vàng 20 154,000
54 GC-PB003/4W-105 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 4W  VIỀN NHỰA ( Phi 90 ) Trắng 50 70,000
GC-PB003/9W-145 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 9W  VIỀN NHỰA  ( Phi 130 ) Trắng 30 92,400
GC-PB003/12W-173 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 12W  VIỀN NHỰA   Trắng 30 108,000
GC-PB003/15W-190 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 15W   VIỀN NHỰA  Trắng 20 123,200
GC-PB003/18W-225 GC - PB003  LED TRÒN MỎNG 18W VIỀN NHỰA  Trắng 20 149,600
55 GC-PB006/3W-85 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 3W    ( Phi 65 ) Trắng 50 62,000
GC-PB006/3Y-85 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 3W    ( Phi 65 ) Vàng 50 62,000
GC-PB006/6W-122 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 6W    ( Phi 100 ) Trắng 40 78,000
GC-PB006/6Y-122 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 6W   ( Phi 100 ) Vàng 40 78,000
GC-PB006/9W-145 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 9W    ( Phi 130 ) Trắng 30 100,000
GC-PB006/9W-145 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 9W   ( Phi 130 ) Vàng 30 100,000
56 GC-PB006/12W-172 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 12W    ( Phi 150 ) Trắng 30 122,000
GC-PB006/12Y-172 GC - PB006  LED VUÔNG MỎNG 12W    ( Phi 150 ) Vàng 30 122,000
GC-PB006/18W-222 GC - PB006  LED TRÒN MỎNG 18W    ( Phi 200 ) Trắng 20 154,000
GC-PB006/18Y-222 GC - PB006  LED TRÒN MỎNG 18W    ( Phi 200 ) Vàng 20 154,000
57 GC-PB007/6W-122 GC - PB007  LED NỔI TRÒN 6W  Trắng 30 143,000
GC-PB007/6Y-122 GC - PB007  LED NỔI TRÒN 6W  Vàng 30 143,000
GC-PB007/12W-168 GC - PB007  LED NỔI TRÒN 12W    Trắng 20 250,000
GC-PB007/12Y-168 GC - PB007  LED NỔI TRÒN 12W    Vàng 20 250,000
GC-PB007/18W-222 GC - PB007  LED NỔI TRÒN 18W  Trắng 20 325,000
GC-PB007/18Y-222 GC - PB007  LED NỔI TRÒN 18W  Vàng 20 325,000
58 GC-PB007/12W-168N GC - PB007  LED NỔI TRÒN 12W   NHỰA Trắng 20 198,000
GC-PB007/18W-222N GC - PB007  LED NỔI TRÒN 18W   NHỰA Trắng 20 220,000
GC-PB007/24W-300N GC - PB007  LED NỔI TRÒN 24W  NHỰA Trắng 20 325,600
59 GC-PB008/6W-122 GC - PB007  LED NỔI VUÔNG 6W  Trắng 30 143,000
GC-PB008/6Y-122 GC - PB007  LED NỔI VUÔNG 6W   Vàng 30 143,000
GC-PB008/12W-168 GC - PB007  LED NỔI VUÔNG 12W   Trắng 20 250,000
GC-PB008/12Y-168 GC - PB007  LED NỔI VUÔNG 12W    Vàng 20 250,000
GC-PB008/18W-225 GC - PB007  LED NỔI VUÔNG 18W    Trắng 20 325,000
GC-PB008/18Y-225 GC - PB007  LED NỔI VUÔNG 18W    Vàng 20 325,000
60 AKT-PB008/36W-600 AKT-PB008  LED NỔI VUÔNG 36W  Trắng 10 1,430,000
61 AKT-TD21-15W-4 AKT-TD21001/4MM/COB LED ÂM TRẦN 15W  ( Phi 140 ) Trắng 20 399,000
AKT-TD21-15Y-4 AKT-TD21001/4MMCOB LED ÂM TRẦN 15W  ( Phi 140 ) Vàng 20 399,000
AKT-TD21/20W-6 AKT-TD21001/6MM/COB LED ÂM TRẦN 20W ( Phi 170 ) Trắng 10 425,000
AKT-TD21/20Y-6 AKT-TD21001/6MM/COB LED ÂM TRẦN 20W  ( Phi 170 ) Vàng 10 425,000
AKT-TD21-30W-8 AKT-TD21001/8MM/COB LED ÂM TRẦN 30W  ( Phi 190 ) Trắng 10 553,000
AKT-TD21-30Y-8 AKT-TD21001/8MM/COB LED ÂM TRẦN 30W  ( Phi 190 ) Vàng 10 553,000
62 W.A.K.T-LEDXD010-68 LED MÂN NỔI  THƯỜNG  Trắng 20 305,000
63 W.A.K.T-LEDXD011-68 LED MÂN NỔI  THƯỜNG  Trắng sữa 20 305,000
64 W.A.K.T-LEDXD012-68 LED  MÂN NỔI CÓ CẢM ỨNG CHYUỂN ĐỘNG  Trắng 20 405,000
65 W.A.K.T-LEDXD013-68 LED MÂN NỔI CÓ CẢM ỨNG CHYUỂN ĐỘNG  Trắng sữa 20 405,000
66 W.A.K.T-LEDXD014-68 LED MÂN NỔI KHẨN CẤP  ÁNH SÁNG TRẮNG TRONG Trắng 20 430,000
67 ELEDDY083 TĂNG PHÔ LED PHA 50W   1 143,000
68 AKT - 2U5W/E Compact 5W 2U ánh sáng trắng,( E27)/55mm(PBT) Trắng 48 25,000
AKT - 2U5Y/E Compact 5W 2U ánh sáng vàng, (E27)/55mm(PBT) Vàng 48 25,000
AKT - 2U9Y/E Compact 9W 2U ánh sáng vàng, (E27)/75mm(PBT) Vàng 48 26,000
AKT - 2U13W/E Compact 13W 2U ánh sáng trắng, (E27)/95mm/(PBT) Trắng 48 30,000
AKT - 2U13W/B Compact 13W 2U ánh sáng trắng, (B22)/95mm(PBT) Trắng 48 30,000
69 AKT - 3U15W/E Compact 15W 3U ánh sáng trắng, (E27)/85mm(PBT)  Trắng 48 35,000
AKT - 3U20W/E Compact 20W 3U ánh sáng trắng,( E27)/95mm(PBT) Trắng 48 36,000
AKT - 3U20W/B Compact 20W 3U ánh sáng trắng, (B22)/95mm(PBT) Trắng 48 36,000
AKT - 3U23W/E Compact 23W 3U ánh sáng trắng, (E27)/105mm(PBT) Trắng 48 37,000
70 AKT - 4U45W/E Compact 45W 4U ánh sáng trắng,(E27)/155mm(PBT) Trắng 20 66,000
AKT - 4U55W/E Compact 55W 4U ánh sáng trắng,(E27)/155mm(PBT) Trắng 20 82,000
71 AKT - 4U105W/E Compact 105W 4U ánh sáng trắng,(E27) Trắng 20 231,000
AKT - 4U125W/E Compact 125W 4U ánh sáng trắng,(E27) Trắng 20 275,000
72 NOMI - 4U45W/E Compact NOMI 45W 4U ánh sáng trắng,(E27) Trắng 20 54,000
NOMI - 4U55W/E Compact NOMI 55W 4U ánh sáng trắng,(E27) Trắng 20 67,000
73 GC - 4U45W/E Compact GOODCOM 45W 4U ánh sáng trắng,(E27) Trắng 20 60,000
GC - 4U55W/E Compact GOODCOM 55W 4U ánh sáng trắng,(E27) Trắng 20 74,000
74 AKT - XN 9W/E Compact 9W xoắn nhiều ánh sáng trắng,( E27)/4T/32/(PBT) Trắng 48 29,000
AKT - XN 9Y/E Compact 9W xoắn nhiều ánh sáng vàng,( E27)/4T/32/(PBT) Vàng 48 29,000
AKT - X 11W/E Compact 11W xoắn ít ánh sáng trắng, (E27)/3T/42/(PBT) Trắng 48 31,500
AKT - XN 15W/E Compact 15W xoắn nhiều  ánh sáng trắng, (E27)/42/(PBT) Trắng 48 31,500
AKT - XN 15Y/E Compact 15W xoắn nhiều ánh sáng vàng, (E27)/42/(PBT) Vàng 48 31,500
AKT - X 15W/E Compact 15W xoắn ít ánh sáng trắng, (E27)/42/(PBT) Trắng 48 31,500
AKT - X 25W/E Compact 25W xoắn ít ánh sáng trắng, (E27)/54/(PBT) Trắng 48 45,000
  2U  Ánh sáng trắng      
2U  Ánh sáng vàng      
2U  Ánh sáng đỏ      
2U  Ánh sáng xanh      
2U  Ánh sáng Lam      
  3U Ánh sáng trắng      
3U Ánh sáng vàng      
3U Ánh sáng đỏ      
3U Ánh sáng xanh      
3U Ánh sáng Lam      
  4U   Ánh sáng trắng      
4U   Ánh sáng vàng      
         
         
         
         
   

 
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Giá gốc :8 000 đ
Giá mua : 6 000 đ

Giá gốc :20 000 đ
Giá mua : 14 000 đ

Giá gốc :2 500 đ
Giá mua : 1 500 đ

Giá gốc :8 000 đ
Giá mua : 5 000 đ

Giá gốc :1 đ

Giá gốc :1 200 000 đ
Giá mua : 1 196 000 đ